Individuálne poradenstvo

Konzultácia, ktorá má prvky mentoringu aj koučingu. Získavate koncentrovanú pozornosť a obsah pripravený vám na mieru, bez odbočiek a tém, ktoré vás nezaujímajú. Namiesto jednorázového školenia dostávate za porovnateľnú cenu:

  • intenzívnu podporu na mieru
  • program trvá 4 – 6 týždňov
  • úlohy, ktoré vás prevedú od otázok ku odpovediam
  • podporu pri uvádzaní naučeného do vašej praxe a udržaní motivácie

Ako spolupráca prebieha

  • definujeme cieľ – čo chcete riešiť, zmeniť, získať
  • pripravím testy a rôzne úlohy pre vás na mieru tak, aby vám slúžili ako sprievodcovia pri sebapoznávaní
  • pravidelne v dohodnutý deň vám ich zašlem e-mailom a inštrukciami na vypracovanie (spravidla to stihnete do 30 minút)
  • odporúčam vám podpornú literatúru a videá na lepšie spracovanie témy
  • vaše otázky, odpovede a výsledky testov si spoločne prejdeme pri týždennom osobnom stretnutí 
  • na záver zhodnotíme vaše pokroky a preskúmame ďalšie kroky … a samozrejme, ostávame v kontakte! 

Čo získate

Individuálne poradenstvo je ideálnou sebapoznávacou cestou pre ľudí, ktorí sa chcú zmeniť, posunúť, ale nevedia, kde začať alebo si v začiatkoch nedôverujú, ale aj pre tých, ktorí nemajú radi (alebo nestíhajú) skupinové aktivity ako školenia alebo workshopy. Pomôžem vám zorientovať sa vo vašich pocitoch, prekonať obavy a podporím vás pri prvých krokoch ku zmene, po ktorej túžite.

Objednávky a kontakt


Dimensions Consulting Services s.r.o. vznikla v roku 2013 ako vzdelávacia spoločnosť poskytujúca firemné vzdelávanie a kariérové poradenstvo. Pre firemných klientov poskytujeme školenia a poradenstvo zamerané na oblasť HR a služby v oblasti ochrany osobných údajov. Pre viac informácií navštívte www.dimensions.sk.