Podpora vášho podnikania

Získať informácie je jednoduché. Získať kvalitné informácie, overené a overiteľné, je už ťažšie. Chcete dôveryhodné odpovede?  Chcete si namodelovať, či by váš nápad bol naozaj dobrým nápadom z podnikateľského pohľadu? Ako by ste ho mohli pozmeniť tak, aby fungoval? Načrtnite si s nami svoj biznis plán a ušetrite si starosti a zbytočné náklady.

Ako spolupráca prebieha

 • Definujeme alebo zhodnotíme váš podnikateľský cieľ
 • Budeme diskutovať o rozličných scénaroch podnikani
 • Spočítame vaše náklady a ich návratnosť
 • Vypracujeme návrh stratégie, pomocou ktorej dosiahnete svoje ciele
 • Porozprávame sa o psychológii predaja, využití sociálnych sietí a možností vášho zviditeľnenia

Čo získate

 • Podnikateľský plán, ktorý vám ušetrí peniaze a čas
 • Prieskum trhu, ktorý vám pomôže zorientovať sa a nájsť svoje cieľové skupiny zákazníkov
 • Marketingové minimum, pomocou ktorého ich ľahko a efektívne oslovíte
 • Strategické minimum, ktoré vám dá užitočné rozhodovacie nástroje
 • Finančné minimum pre výpočet rizika, zdrojov, kalkuláciu nákladov a cenotvorbu
 • Personalistické minium, ktoré vám pomôže zorientovať sa v pracovno-právnej problematike, odmeňvoaní a rôznych formách zamestnávania 
 • Právne minimum, aby ste boli chránení a mali dobré zmluvy, licencie, obchodný zákonník, procesy na vymáhanie pohľadávok, správne postavený e-shop
 • A ako bonus naviac získavate implementáciu nariadenia GDPR

Kontakt