Podpora vášho podnikania

Získať informácie je jednoduché. Získať kvalitné informácie, overené a overiteľné, je už ťažšie. Chcete dôveryhodné odpovede?  Chcete si namodelovať, či by váš nápad bol naozaj dobrým nápadom z podnikateľského pohľadu? Ako by ste ho mohli pozmeniť tak, aby fungoval? Načrtnite si s nami svoj biznis plán a ušetrite si starosti a zbytočné náklady.

Ako spolupráca prebieha

 • Definujeme alebo zhodnotíme váš podnikateľský cieľ
 • Budeme diskutovať o rozličných scénaroch podnikani
 • Spočítame vaše náklady a ich návratnosť
 • Vypracujeme návrh stratégie, pomocou ktorej dosiahnete svoje ciele
 • Porozprávame sa o psychológii predaja, využití sociálnych sietí a možností vášho zviditeľnenia

Čo získate

 • Podnikateľský plán, ktorý vám ušetrí peniaze a čas
 • Prieskum trhu, ktorý vám pomôže zorientovať sa a nájsť svoje cieľové skupiny zákazníkov
 • Marketingové minimum, pomocou ktorého ich ľahko a efektívne oslovíte
 • Strategické minimum, ktoré vám dá užitočné rozhodovacie nástroje
 • Finančné minimum pre výpočet rizika, zdrojov, kalkuláciu nákladov a cenotvorbu
 • Personalistické minium, ktoré vám pomôže zorientovať sa v pracovno-právnej problematike, odmeňvoaní a rôznych formách zamestnávania 
 • Právne minimum, aby ste boli chránení a mali dobré zmluvy, licencie, obchodný zákonník, procesy na vymáhanie pohľadávok, správne postavený e-shop
 • A ako bonus naviac získavate implementáciu nariadenia GDPR

Osobné stretnutia sú možné na základe dohody a vášho výberu v lokalitách Šahy, Levice, Dudince, Nitra, Bratislava. Pre tento typ spolupráce je veľmi dobrým riešením aj Skype.

Celková doba trvania je 2 – 3 hodiny, počas ktorých sa vám budem naplno venovať. Cena za túto službu je 75 eur. Pre klientov, ktorí si objednajú 3 a viac stretnutí je cena za službu 55 eur.

Prihlásiť sa môžete tu:

Cena a platobné podmienky

Na základe vašej nezáväznej objednávky vám vystavím zálohovú faktúru, ktorú vám pošlem e-mailom. Po úhrade bude váš termín fixne zarezervovaný a budem sa tešiť na naše stretnutie. Stáli klienti majú možnosť úhrady v hotovosti na mieste alebo po stretnutí.

Ak vám prídu do cesty prekážky, tak stretnutie môžete zrušiť 24 hodín pred dohodnutým termínom a peniaze vám v plnej výške vrátim, alebo – ak si budete želať – si dohodneme nový termín. 

Ak na stretnutie neprídete a neoznámite mi to najneskôr do 09:00 hod. daného dňa, kedy bolo stretnutie dohodnuté, uplatňujem si 100% stornopoplatok. Výnimkou sú len mimoriadne prírodné alebo rodinné či zdravotné udalosti.