Program pre sebapoznávanie a osobný rast

Konzultácia alebo cyklus konzultácií s prvkami mentoringu aj koučingu. Získavate koncentrovanú pozornosť a obsah pripravený vám na mieru, bez odbočiek a tém, ktoré vás nezaujímajú. Namiesto jednorázového školenia dostávate:

 • intenzívnu podporu na mieru počas 6 týždňov
 • konkrétne a na mieru pripravené úlohy, ktoré vás prevedú od otázok ku odpovediam
 • dlhodobú podporu pri uvádzaní naučeného do vašej praxe a udržaní motivácie

Individuálne poradenstvo je ideálnou sebapoznávacou cestou pre ľudí, ktorí:

 • sa chcú zmeniť, posunúť, ale nevedia, kde začať
 • sú v novej situácii, v ktorej sa nevedia zorientovať
 • plánujú závažnú zmenu, alebo si nedôverujú
 • nemajú radi (alebo nestíhajú) skupinové aktivity ako školenia alebo workshopy

Pomôžem vám zorientovať sa vo vašich pocitoch, prekonať obavy a podporím vás pri prvých krokoch ku zmene, po ktorej túžite.

Ako spolupráca prebieha

Osobné stretnutia sú možné na základe dohody a vášho výberu v lokalitách Šahy, Levice, Dudince, Veľký Krtíš, Nitra, Bratislava. Ako alternatívu ponúkam na úvodné stretnutie Skype.

Pri prvom stretnutí sa zoznámime a definujeme cieľ – čo chcete riešiť, zmeniť, získať, čo vás motivuje. Na základe tohto rozhovoru pripravím testy a rôzne úlohy pre vás na mieru tak, aby vám slúžili ako sprievodcovia pri sebapoznávaní – a začneme!

 • pravidelne v dohodnutý deň vám zašlem e-mailom inštrukcie a testy na vypracovanie (spravidla to stihnete do 30 minút)
 • vaše otázky, odpovede a výsledky testov si spoločne prejdeme každý týždeň pri osobnom stretnutí 
 • priebežne si píšeme a voláme
 • odporúčam vám podpornú literatúru a videá na lepšie spracovanie témy
 • na záver zhodnotíme vaše pokroky a preskúmame ďalšie kroky … a samozrejme, ostávame v kontakte! 

Čo za to

Celková doba trvania vášho intenzívneho programu na mieru je 6 týždňov, počas ktorých sa vám budem naplno venovať. Cena za túto službu je 290 eur. V cene dostávate 6 koučovacích alebo mentoringových stretnutí, každé v dĺžke trvania 90 minút, občerstvenie, študijné materiály.

Chcete sa objednať?

Platobné a storno podmienky

Na základe vašej nezáväznej objednávky vám vystavím zálohovú faktúru, ktorú vám pošlem e-mailom. Po úhrade bude váš termín fixne zarezervovaný a budem sa tešiť na naše stretnutie. Stáli klienti majú možnosť úhrady v hotovosti na mieste alebo po stretnutí.

Ak vám prídu do cesty prekážky, tak stretnutie môžete zrušiť 24 hodín pred dohodnutým termínom a peniaze vám v plnej výške vrátim, alebo – ak si budete želať – si dohodneme nový termín.

Ak na stretnutie neprídete a neoznámite mi to najneskôr do 09:00 hod. daného dňa, kedy bolo stretnutie dohodnuté, uplatňujem si 100% stornopoplatok. Výnimkou sú len mimoriadne prírodné alebo rodinné či zdravotné udalosti.