Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webových stránky https://www.spozaplota.sk je: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 119 144.

Aby sme Vám  mohli poskytnúť akékoľvek vzdelávacie a konzultačné služby, a to ako jednorazovo, tak aj opakovane, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

Hoci pre účely používania webu nie je potrebné zaregistrovať sa, spracúvame aj digitálne údaje, ktoré svojou návštevou webstránky zanecháte. Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame.

 1. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
  1. Pri návšte webu, komentovaní, odbere nových článkov, objednaní služby alebo stiahnutí elektornickej publikácie nám poskytnete niektoré z týchto údajov:
   1. Meno, priezvisko, prezývku (nick) pri komentovaní, 1 rok
   2. Adresu, len ak objednávate konzultačné či vzdelávacie služby, 1 rok
   3. E- mail, pri komentovaní aj pri objendávaní, 1 rok
   4. Telefónne číslo, 1 rok
   5. IČO a/alebo DIČ, 1 rok
   6. IP adresu, 1 rok
  1. Cookies používame, aby sa vám zobrazovala len relevantná reklama. Ak s nimi nesúhlasite, stačí kliknúť na príslušné tlačítko. Cookies budú u nás presne rok, ale kedykoľvek môžete zmeniť názor a zrušiť svoj súhlas.
  2. Pri komentovaní na stránke chránime seba aj vás pred nespoľahlivými užívateľmi tak, že každý komentujúci musí pri prvom komentári zanechať svoje meno a e-mail. IP adresa sa priraďuje automaticky. Na stránke sa zverejní len vaše meno/ nick, ktoré ste použili a obrázok, ak ste si nejaký nahrali do systému Gravatar. Systém popísaný v tomto bode sme si vybrali z možností nastavení WordPress a pomáha nám vyhnúť sa spamu.
  3. Používame aj služby Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu.
 1. Spracúvanie a bezpečnosť spracovateľských operácií
  1. Vaše údaje sú uložené po dobu maximálne 1 kalendárneho roku v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
  2. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.
  3. Využívame podporné služby:
   1. Účtovnej kancelárie
   2. Právnickej kancelárie
   3. Telekomunikačné služby
   4. Webhosting 
   5. Operačné systémy Windows a Linux
   6. Analytické nástroje Google 
   7. E-mailový systém Mailchimp s možnosťou opt-in/ opt-out na zasielanie noviniekBankové  služby, vrátane internetového bankovníctva
 1. Práva a povinnosti dotknutej osoby (klienta)
  1. Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
  2. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.
  3. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne vo webovej objednávke osobné údaje tretej osoby, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
  4. Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:
   1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
   2. odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania
   3. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
   4. prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou
   5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie
   6. vymazanie a zabudnutie
  5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak bol daný) môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote  72 hodín od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú nenávratne vymazané.
  6. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na office@dimensions.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava
  7. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia.